петък, 6 март 2009 г.

Татар Пазарджик

Последната книга, която си купих ме заинтригува доста, защото според автора и Пазарджик е основан век по-рано. Това не променя факта, че след разрушаването на древния тракийски град Бесапара, на това място не е имал средновековен български град. Основаването му е свързано с татарите, а християнското население се е появило на доста по-късен етап. Имаше доста спорове, дали града е от 1485 или от 1482, а сега излиза, че той е основан през 1385 година. След теорията на професор Тодор Балкански за името на града в неговата книга "Пазарджик и Пазарджишко в светлината на езиковата археология", днес вече имаме и данни за различна година на основаване. Ето какво пише в описанието на книгата: "Татар Пазарджик (дн. гр. Пазарджик) е един от онези градове в България, които са създадени и се развиват през периода на османското владичество, на място, където средновековно българско селище не е съществувало. Основан от малка татарска колония в края на XIV в., на пресечната точка на две реки и две значими пътни артерии, на града е отредено да просперира и бързо се превръща в едно от най-важните селища в българска Тракия. Неговата динамична и любопитна история обаче все още остава в сянката на по-големия му съсед Пловдив, привлякъл в по-голяма степен вниманието на историците.
Тази книга третира различни аспекти от историята на гр. Пазарджик в периода ХV-ХVІІв. Започвайки с дискусия за точната дата на основаването на града, авторът предлага нова хипотеза, според която досегашните изследвания са обрекли Пазарджик на близо век „загуба" от собствената му история. Книгата проследява сложната метаморфоза и превръщането на малкото провинциално градче, фокусирало вниманието на могъщите акънджийски предводители, в типичен османски град, който се издига до център на собствена административна единица и се изправя като конкурент на Пловдив в областта. Започнал съществуването си като място, населено изцяло с мюсюлмани, Пазарджик привлича първоначално незначителна християнска колония, която бързо се увеличава, набира мощ и през XVII в. издига първата църква в града. Книгата предлага на читателското внимание и превод на значителен брой внимателно подбрани османски документи от архивите в България и Турция, които представляват стабилна основа за бъдещи още по-задълбочени проучвания на историята на гр. Пазарджик през първите няколко века османска власт. Изследванията и документите могат да бъдат полезни както на специалистите историци, така и на краеведите и любителите на история." Това, което ме изненада е, че в Турция се съхраняват доста ценни документи и сведения за нашия край и за България като цяло, но малцина са хората, които владеят османо турски език, за да ги разчетат правилно и да ги тълкуват. Заслужава си да се прочете тази книга, за да се разбере защо и как е основан града на две реки: Марица и Тополница. Книгата може да си купите тук. Цената е 12 лева. Приятно четене!

Няма коментари:

Публикуване на коментар